ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - KONTAKTNÝ FORMULÁR

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa spracúvame za účelmi:

a) reagovania na vaše otázky, podnety,

b) reagovania na prípadne žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

a) reagovať na vaše otázky, podnety:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

b) reagovať na prípadne žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

V rámci účelov a) a b) sa spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu nevykonáva.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

V rámci účelov a) a b) spracúvame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

 

 1. Dotknuté osoby:

V rámci účelov a) a b) sú dotknutými osobami osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

V rámci účelov a) a b): Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva. Oprávneným záujem prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie osôb na základe zadaných údajov vo formulári.

 

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz