ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - REGISTRÁCIA

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

REGISTRÁCIA

 

1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom rýchlejšieho vybavenia objednávky na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:

  • Kontaktné údaje –e-mail

5. Dotknuté osoby:

            Fyzické osoby, ktoré sa chcú na stránke prevádzkovateľa zaregistrovať.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov od poslednej aktivity na webom sídle.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

8. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

 

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz